Svatobarborský jarmark

Javajka na náměstí
Javajka na náměstí

Bylo nám ctí,

počasí všem přálo, přestože byla zima (jako v zimě), kulturní i doprovodný program akce Města Neratovic přilákal mnoho malých i velkých návštěvníků. Vlídným hlasem programem provázel pan Petr Svoboda, až k nejočekávanějšímu tři – dva – jedna…

Strom Neratovice 2013
Vánoční strom 2013 v Neratovicích

Ohlédnutí za nadílkou

Mikulášská nadílka se vydařila, předcházela jí pečlivá příprava,Scéna

protože jak říká Mára na fotografii: „Máme rádi divadlo – takhle moc!“.

Po pohádce dohlížel na průběh nadílky sám nejnižší Bleblezub.

Bleblezub
Bleblezub

Následovala závěrečná fotografie s výpravou nadpřirozených poutníků.

Príprava na závěrečné foto
Príprava na závěrečné foto

Děkujeme všem za návštěvu, a zdravíme také do redakce spolku neratoviny.cz.